1. SALGSBETINGELSER

1.1 PRISLISTER
Den seneste opdaterede prisliste erstatter til enhver tid tidligere udsendte prislister.

1.2 PRISER
Samtlige priser oplyses brutto pr. stk. ekskl. moms og ekskl. diverse statsafgifter. Uden forbindende.

1.3 FAKTURERING
Fakturering sker til de på leveringsdagen gældende priser, rabatter, statsafgifter og moms.

1.4 FORBEHOLD
Scanlico Denmark A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser, rabatter samt salgs-, leverings- og betalingsbetingelser. Scanlico Denmark A/S tager forbehold for trykfejl i alt trykt materiale, udsolgte og udgående produkter o.l.


2. LEVERINGSBETINGELSER

2.1 LEVERING
Alle bestillinger leveres ufranko, hvor intet andet er aftalt.
Levering uden for Danmark sker kun efter særlig aftale og for købers regning.

2.2 EKSPEDITIONSGEBYR
For bestillinger til netto fakturabeløb mindre end kr. 500,00 (ekskl. afgifter) debiteres ekspeditionsgebyr – p.t. kr. 85,00 pr. bestilling inkl. fragt.

2.3 FORCE MAJEURE
Ved leveringsforsinkelser der skyldes strejker, driftsforstyrrelser, importvanskeligheder eller anden Force Majeure, er køber ikke berettiget til at annullere allerede afgivne bestillinger eller gøre erstatningskrav gældende over for Scanlico Denmark A/S.


3. BETALINGSBETINGELSER

3.1 BETALING
Netto kontakt ved bestilling, hvor intet andet er aftalt.

3.2 FOR SEN BETALING
Ved for sen betaling beregnes 2% renter pr. påbegyndt måned. Der tilkommer tillige rykkergebyr på kr. 100,00

3.2.1 Ved for sen betaling forbeholder Scanlico Denmark A/S sig ret til at ændre aftalte betalingsbetingelser.


4. REKLAMATION

4.1 TRANSPORTSKADER OG FEJLLEVERING
Fejlleveringer skal meddeles hurtigst muligt og seneste indenfor 5 dage fra fakturadato.

4.2 TRANSPORTSKADER
skal meddeles senest indenfor 5 dage fra fakturadato, hvorefter der træffes der aftale om hvorvidt produkterne skal sendes retur eller om anden udbedring kan ske.  Alle henvendelser omkring transportskader skal dokumenteres med fotomateriale.

4.3 PRODUKTER
Ved reklamationer på produkter skal Scanlico Denmark A/S altid kontaktes før der træffes bindende aftale med slutbrugerne angående reparation, ombytning eller lignende. Såfremt der ikke foreligger fabrikations- eller materialefejl, ydes der ikke ombytning eller kreditering.  Som udgangspunkt tilstræbes aktuelle berettigede reklamation så vidt muligt altid forsøgt repareret. Scanlico Denmark A/S’ ansvar er begrænset til selve produktet og ikke ansvar for sekundær skade, tabt arbejdsfortjeneste, transport m.v.


5. OMBYTNINGSRET

5.1 OMBYTNINGSRET
Scanlico Denmark A/S yder ombytningsret – IKKE returret – på alle lagerførte produkter levereret indtil 6 måneder fra fakturadato.

5.2 OMBYTNINGSRETTEN kan kun benyttes efter aftale med Scanlico Denmark A/S og skal mærkes med returnummer, der oplyses af Scanlico Denmark A/S.  Såfremt der ikke er indhentet returnummer eller at returnummer ikke fremgår på forsendelse, vil forsendelsen blive returneret for købers regning.  Returnummer indhentes hos Scanlico Denmark A/S på telefon 38 71 69 59 eller hos vores salgskonsulenter.
Kopi af faktura skal vedlægges returforsendelse.
Alle fragtomkostninger ifm. ombytning sker for købers regning.

5.3 I særlige tilfælde, dog KUN efter aftale med Scanlico Denmark A/S, vil det være muligt at ombytte produkter med senere fakturadato end nævnt i pkt. 5.1. og mod fradrag af særligt returneringsgebyr. 
- Produkter leveret indtil 12 måneder fra fakturadato: -20% returneringsgebyr der fratrækkes produktets oprindelige fakturapris.
- Kopi af faktura skal vedlægges returforsendelse. Alle fragtomkostninger ifm. ombytning sker for købers regning.

5.3 RETURPRODUKTER med netto fakturaværdi pr. stk. mindre end kr. 150,00 vil ikke blive krediteret.

5.4 OMBYTNINGSPRODUKTER skal returneres i salgbar ubeskadiget emballage, uden prismærker eller lignende. Ikke-salgbare produkter returneres til køber for købers regning.


6. MARKEDSFØRING

6.1 Ekstern kommunikation som offentliggøres af køber, hvori der omtales/vises produkter der indgår i Scanlico Denmark A/S´ brandportefølje, må kun de af Scanlico Denmark A/S offentliggjorte tekster, billeder og videoer anvendes.

6.2 Alle produkter, omtaler m.v. skal vises med nyeste brand-logo fra respektive leverandør.

Nyeste logoer kan rekvireres på info@scanlico.dk.


7. OPDATERING AF BETINGELSER

7.1 Nyeste udgave af Scanlico Denmark A/S Salgs- og Leveringsbetingelser vil til enhver tid kunne findes på https://www.scanlico.dk/da/kontakt-service/betingelser/