Hvad betyder ATEX?

ATEX Direktivet (94/9/EC) bestemmer, at producenterne er underlagt at levere korrekt certificeret elektronisk udstyr, som kan anvendes i potetielle eksplosive områder.

Fra brugerens perspektiv er der et andet relevant ATEX direktiv (99/92/EC) som fastsætter forudsætningerne for at øge sikkerheden for brugeren ved arbejde i potentielle eksplosive miljøer. Direktivet har været obligatorisk og påbudt siden 1. juli 2003.

Påbudt i ATEX direktiv (99/92/EC), skal hvert enkelt omrpde klassificeres i henhold til de potentielle risici således, at kun korrekt certificeret udstyr anvendes.

I det tidligere gældende direktiv (CENLEC) blev områderne opdelt i tre risikoklassificeringsgrupper: ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2- afhængig af risikoniveau. 

Klassificeringsgrupper af farlige miljøer kan ses på nedenstående illustration.

Med det nye ATEX direktiv bliver alle områder inddelt og klassificeret i kategorier. Hver kategori er forbundet til én type Zone. 

Tillige er hvert område klassificeret efter hvor lang tid eksplosivt efter hvor lang tid eksplosivt materiale/dampe vil være til stede og til risiko for personer, der befinder sig i området.